Реквизиттер

Қазақстан

"Бухта.кз" ЖШС БИН: 140840021970 КБе: 17 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязев к., 28в, 6 қабат, 612 каб. Тел.: +7 727 331 6611 «Forte Bank» АҚ ИИК: KZ1796502F0008821885 БИК: IRTYKZKA

Қолдануды бастаңыз

Барлық бизнес процестерді жеңілдетеміз және үдетеміз

Скачать приложение

astana hub


. ИНН: -. ОКПО: -. . Шот: -. БИК: -. Мекенжай: . Тел.: . Email: . Сайт:


© 2014—2024, "Бухта.кз" ЖШС, ресми сайт. Барлық құқықтар қорғалған.